PYROCAR 2018

Největší setkání požárních automobilů, jejich řidičů a osádek v ČR.

Jediný opravdový veletrh hasičské a záchranářské techniky v České republice.

17. a 18. srpna 2018 – Letiště Přibyslav

Bližší info na http://www.pyrocar.cz/

SDH Lukavec pořádá zájezd na PYROCAR 2018 dne 18.8.2018. Zájemci se mohou hlásit formou SMS na tel. čísle 731 172 238.

Mimořádná valná hromada

Dne 30.6.2018 proběhla mimořádná valná hromada SDH Lukavec. Bylo zvoleno nové vedení sboru ve složení:
starosta sboru: Aleš Kubec
náměstek starosty a velitel sboru: Pavel Klofáč
jednatel a strojník: Luboš Kotek
zástupce velitele: Karel Havelka
referent materiálně technický: Roman Váňa
referent mládeže: Jana Kuchařová
hospodář: Josef Klimpelle
kronikář a referent prevence: Tomáš Kohout
vzdělavatel – organizační referent: Ondřej Sviták
členové výboru: Stanislav Málek a Roman Tvrdek
revizor sboru: Martin Šimek