O nás

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lukavec
Antonína Sovy 299, 394 26 Lukavec
Ič: 659 83 475


Starosta:  Aleš Kubec, tel. +420 739 003 483, starosta@sdhlukavec.cz
Velitel: Pavel Klofáč, tel. +420 731 172 238, velitel@sdhlukavec.cz

Správce stránek: spravce@sdhlukavec.cz

 

Historie sboru

(autor Jaroslav Smetana ml.)

SDH LUKAVEC ŽUPA PELHŘIMOVSKÁ

Založení sborů:

Sbor byl založen dne 6.4. roku 1885.

Zakladateli sboru byli:Karel Dvořák sládek v Lukavci,Filip Brod obchodník v Lukavci, Jan Holada starosta obce v Lukavci.

Přihlášení činní členové v roce 1885.

Ludvík Beneš,Jan Cuchý, František Maršík, Karel Maršík,František Pulpitek,Frant Veselý a Jan Zamrzla. Karel Dvořák byl zvolen jako prozatímní řiditel sboru. Činnost svou započal sbor až v roce 1890. kdy svolána prozatímním starostou ustavující valná hromada dne 21.9.1890. Předloženy sborové stanovy které byly dány c. k. okresnímu hejtmanství v Pelhřimově ku schválení.

Celkový počet činných členu při první valné hromadě 20. Nichž byli zvoleni vedoucí činovníci.Starostou sboru Karel Dvořák sládek, velitel Emanuel Leopold hostinský, podvelitel Filip Brod obchodník. Četaři –František Pulpitek mlynář,Ludvík Beneš obchodník. Členové výboru-František Babický čp.42,Jan Čech čp.65.Sbor přidělen župě Pelhřimovské.

Prvého požáru se sbor zúčastnil 16.2.1890 v Dolní Lhotě. První hasičská kolna stála na náměstí proti oknům Josefa Babického čp.45 a Jindřicha Svobody čp.46. Byla celodřevěná,sloužila i jako šatlava zavírali se do ni tuláci. Postavena byla kolem roku 1875,původně byla noclehárnou pro procházející rakouské vojáky.

Od obce dostal sbor v roce 1891 dvoukolovou stříkačku(od firmy Smekal) za 800 zlatých, berlovku za 25zlatých a hasící náčiní 2 žebříky lezecké,4příložní,3háky strhovací,1 voznici dvoukolovou,výzbroj(3 přilby šarší,21 mužstva,22 obleku..) Sbor měl 22 členu23 přispívajících na jeho činnost. Proto si mohl již v roce 1894 zakoupit ze svých úspor čtyřkolovou stříkačku od firmy Flander Brno za 400 zlatých.

Od svého založení působil sbor velmi často při požárech nejen doma (od roku 1890 do roku 1914zasahoval při požárech v Lukavci 28x),ale i v okolí.Po vyhlášení mobilizace 26.7.1914 zůstalo ve sborů jen 5 členů.

Nikdo ze sboru ve válce nepadl.. Během první světové války byl jen jeden požár v místě. Od roku 1914 do roku 1929 vyjel sbor k požárům do okolních obcí 18 krát. V roce 1929 byla koupená z úspor berlovka za 400 Kč od firmy Odžian-Jilemnice.Obec přispívala sborů průměrně 500 Kč ročně.

Při příležitosti 40 letého trvání sboru se konal 13.7.1930 v Lukavci župní sjezd župy Pacovské za přítomnosti těchto sborů:České Budějovice,Babice,Křešín,Bubenice.Košetice,Pacov,Slavětín,Bratřice, Zhořec,Zdiměřice,Salačova Lhota,Jetřichovec,Velká Chyška,Hořepník,Lesná a Velký Ježov.Celkový počet 152 mužů,35 žen, a 9 jinochů.Program sjezdu je rozepsán ve sborníku 100 let sboru na str.12-13, uveďme jen vystoupení lukaveckého sboru:cvičný poplach s 2 stříkačkami,samaritánské cvičení,cvičení s pochodněmi. Po dobu 40 letého trvání tj.v letech 1890-1930 se sbor dostavil k 97 požárům a 4 záchranným pracím.

24.5 1936 bylo zde okrskové cvičení spojené s předáním nové hasičské zbrojnice obcí sboru. Slavnosti de zúčastnili zástupci sborů Křešín,Salačova Lhota, Bratřice,Velká Ves,Padov a Zdiměřice. V roce 1937 zakoupena od firmy R.Smekal Slatiňany u Chrudimě motorová stříkačka  o síle 36 HP za 34500 Kč včetně příslušenství-500m hadic,1 naviják dvoukolový na 300 m hadic, 2 ruční po 100 m. 5 září konána slavnost svěcení této stříkačky. Svěcení vykonal pan farář Josef Štumar.

 Přišel 15. březen 1939- německá okupace. Strany,spolky, sdružení jsou rozpuštěny, jejich činnost zakázaná, jedině s hasičstvem jako s potřebnou složkou v případě požáru, při náletech a podobně. Se počítalo, a proto její činnost byla tomuto účelu zaměřena. Denně byly stavěny  noční hlídky složené ze dvou občanů a jednoho hasiče, a to ve školní místnosti, vchod od kašny. Služba byla kontrolována četníkem.

Během druhé světové války jen 8 požárů v okolních obcí, v Lukavci žádný.

 V roce 1954 nový název sboru Československý svaz požární ochrany Lukavec. V roce 1956 účast na soutěži požárníku v Hořepníku- z 12 soutěžících Lukavec obsadil hezké třetí místo. Staré vojenské nákladní vozidlo Ford Anglie po dvouleté opravě v Pacově bylo přestavěno na autobus za cenu 60 000 Kč a přiděleno požárníkům. V roce 1962 přiděleno sboru vozidlo od vojenské správy TATRA 805. Starý Ford byl vyřazen. 11.6. 1965  je na budově školy instalována nová HASIČSKÁ SIRÉNA.Na soutěži 5 požárních družstev v zámeckém parku v Lukavci- Lukavečtí 2 .místo 5.1. 1967 na výroční členské schůzi předány záslužné plakety starým členům sboru- Václav Babický,proslav Čáp,Antonín Kubík,Karel Kožojed,Jan Holada,František Babický čp.137.

 20.10.1968. je za velké účasti obecenstva z Lukavce a okolí svěcena farářem Františkem Karvanem na náměstí nová motorová stříkačka 12M , kterou dostal sbor od Okresní požární inspekce v Pelhřimově.V průvodu v parku je stará i nová požární technika, v parku pak námětové cvičení požárního sboru Lukavec-cvičný požární zásah. Sbor má 37 členu.

 30.dubna 1969 ve večerních hodinách vznikl požár v sile DD Lukavec, který se v krátkosti rozšířil na celou halu, kde se vyráběly dřevotřískové desky a byly zde uskladněny.Přijelo 17 požárních sborů ze širokého okolí,zásah provedlo 7 požárních sborů,obě říkačky lukaveckého sboru pracovaly nepřetržitě do rána. Škoda požárem odhadnuta na 5 mil Kč. 29.6.1969 při soutěži 16 požárních družstev v Křelovicích – 3 místo.

 11.6.1971 Okrskové požární poplachové cvičení u kravína v Lukavci, jehož se zúčastnili požární sbory Lukavec,Čáslavsko,Mezilesí,Velká ves – celkem 71 mužů,8 žáku. 17.6. Uhodilo u Kalinu čp. 43 na půdě do krovu,po kterém sjel blesk do sena a slámy ,začalo hořet. Pohotovým zásahem 12 letého Stanislava Kaliny,člena žákovského požárnického družstva, byl jim požár uhašen. Odměna- 2 knížky,zápis o činu do školní kroniky.

 17.7.1973 ve 22.30 hodin blesk opět zapálil čp.43 Františka Kaliny,hasebních prací se zúčastnily sbory:Lukavec,Mezilesí,Salačova Lhota,Vyklantice,Velká ves,DD Lukavec,Pacov,Vlašim a Okresní požární sbor Pelhřimov.Požárníci z Časlavska při jízdě k ohni havarovali,smrtelné zranění utrpěl lesní dělník od Prahy a František Kačena utrpěl úraz nohy(nutná amputace).Menší úrazy měli František Růna a Čeněk Krejča- nemocniční ošetření.

 V roce 1974 sloučení zdejšího sboru s požárním sborem Velká Ves na výzvu okresního výboru ČSPO Pelhřimov konána v roce 1977 slučovací schůze pro sbory: Lukavec,Čáslavsko,Křešín,Vyklantice,Mezilesí a Smrdov. Okskovým velitelem se stal Josef Kožojed.

 V roce 1983 se výrazně zlepšila páce s mládeží. Poděkování patří vedoucím-Josefu Váňovi a Jiřímu Šedivému. V listopadu přiděleno nové auto Avie se stříkačkou v hodnotě 168.857 Kč.Mladí požárníci se účastní v roce 1984 na hře Plamen v Onšově,Kamenici nad Lipou. Obratani vybudovány překážkové dráhy. V roce 1985 jsou mladí požárníci v Klatovech a Domažlicích na Celostátní soutěži mladých požárníku Plamen. 21.3.1986 připravil oddíl Mladých požárníku při ZŠ v Lukavci ve spolupráci se  ZO SPO akci den otevřených dveří v požární zbrojnici.Žáci ZŠ a Zvláštní internátní školy v Lukavci byli seznámeni se současnou požární technikou a s historií požárního sboru.Požární techniku a výstavku požárnických potřeb si se zájmem prohlédla i řada lukaveckých občanů. V roce 1987 byl požárnímu sboru přidělen starší speciální požárnický automobil CAS 25 Škoda 706 RTHP  od Požárního útvaru Humpolec. Pořizovací cena 235 139 Kč.

 Na výroční členské schůzi 18.1.1988 seznámil kronikář obce František Zeman přítomné s velkým požárem Lukavce v roce 1865 a se záznamy z let 1885-1890 o založení dobrovolného požárního sboru v Lukavci.

 Každoročně kaná sbor tradiční Maškarní ples. Z plesu v roce 1988 bylo věnováno na oslavu MMD-Mezinárodní den dětí 200 Kč,příspěvek na postižené zemětřesením v Armenii 1000 Kč a na činnost PO 700 Kč.

 Na výroční členské schůzi 17.12.1989 byly provedeny doplňovací volby výboru.Za zemřelého velitele Rudolfa Šedivého zvolen velitelem Sekera,zástupcem velitele František Sviták,který přišel ze ZO Čáslavsko.Byl navržen i do OV SPO za náš okrsek.

Oslava 100.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Lukavci se konala 21.7.1990 a tímto programem 12:30 Koncert dechové hudby SPO na náměstí,12:45 Sraz účastníku na náměstí,13.00 Odchod na hřiště TJ Start Lukavec,13.15 přivítání přítomných,13.30 předání svazových vyznamenání-věrnostní stužka za 30 letou věrnost sboru Josef Vopálka,za 40 letou Stanislav Čech a Stanislav Kasika, za 50 letou Jaroslav Smetana, 13:45 Soutěž pěti požárních družstev mužů- 2 z Mezilesí.Lukavce,Čáslavska a Vyklantic, 2 družstva žen z Mezilesí, 16:00- vyhodnocení soutěže- 1.a 2. místo muži,ženy z Mezilesí,Lukavce na před posledním místě. Účastníci shlédli výstavu staré,stříkačky ruční tažené koňmi,požární útvar z Pelhřimova předvedl nový způsob hašení pěnou a azbestové obleky do ohně. Po celé odpoledne vyhrávala hudba požárníků.

K tomuto výročí byla zpracována brožura s názvem 100 let požárního sboru v Lukavci.

V roce 1994 byla OÚ v Lukavci zřízena výjezdová jednotka PO v počtu 23 členů,jejichž činnost řídí HZS (Hasičský záchranný sbor) Pelhřimov. Na schůzce okrsku Lukavec,která se konala dne 29.4.1998, ukončil svou činnost ve funkci velitele okrsku Josef Kožojed,novým velitelem byl zvolen František Sviták,

V roce 1998 poskytlo DD Lukavec hasičskému sboru 15 000 Kč na nákup nových uniforem,další 4 ks zakoupil OÚ Lukavec.Technika vyjela k 6 požárům.Sbor je propojen prostřednictvím sireny s Požárním útvarem Pelhřimov. Pomocí sirény svolávají výjezdovou jednotku. Siréna je spouštěna přes radiové vlny na RDST (radio stanici) VR 21 z OPISu (operační a informační středisko)  HZS Pelhřimov.

 Na výroční členské schůzi konané dne 8.1. 1999 bylo předáno vyznamenání I.stupně starostovi sboru Františku Svitákovi.

Oslavy 110 let založení požárního sboru v Lukavci proběhly dne 29.7.2000 Opět za krásného počasí ve sportovním areálu TJ Start Lukavec. Sraz na náměstí odkud šel průvod s doprovodnou hasičskou hudbou na sportovní areál. Zde byl jako prvním bodem informovat diváky o historii a současnosti našeho sboru.Poté následovalo předání ocenění některým členu sboru.Po skončení úvodního rozhovoru začlo předvedení staré i nové techniky hasičských sborů bylo velmi kladně hodnoceno diváky. Se starou  technikou zde byli hasiči z Mnichovic, Pravonína,Čechtic,Načeradce a Daměnic. Zvláště se líbila stará lukavecká stříkačka „Smekalka“ z roku 1937, která se 40 let nepoužívala. Mladší mistrní hasiči ji opravili a bravurně předvedli ve složení Havelka K.–strojník ,Smetana T.-pravý proud,Mareš J. ml.-levý proud,Smetana J.nejml.-sací vedení.

 Ukázkou součinnosti hasičů a rychlé záchranné služby .Bylo  vyprošťování osob z havarovaného vozidla a poskytnutí první pomoci .Předvedli hasiči a rychlá záchranná služba stanice Pacov. Ukázky slaňování, hašení havarovaných vozidel a ukázku hašení hasícími přístroji a jejich výběr v dané situaci předvedl Sbor dobrovolných hasičů Tábor. Dále zde bylo vidět vybavení a uniformy hasičů ,které zde vystavila firma Tapyros s možností zakoupení.Po skončení následovala lidová veselice na parketu,který byl zde postaven.Také zde naší členové prodávali občerstvení.

 Výroční členská schůze za rok 2000 se konala 4.1.2001Organizace má 75 členů. Z členů SDH je ustanovena výjezdová jednotka v počtu 21 členů,která se skládá ze 3 družstev. Techniky bylo využíváno  i k zalévání nově vysazených stromku v alejích, dovozu vody na hřbitov a k čištění kanalizací. Pro případ práce v zakouřeném prostředí čí jinak škodlivém prostředí má sbor od HZS Pelhřimov zapůjčeny 3 dýchací přístroje SATURN 95. Náklady na školení  hradí OÚ Lukavec z vlastních prostředků. Okrsková soutěž se konala ve Vyklanticích zúčastnilo se 8 družstev.Na prvním a druhém místě Vyklantice,třetí Lukavec .Před oslavami byla vymalována hasičská zbrojnice,uklizena natřené vrata a všechny dveře atd.  Vše prováděli naši mladí hasiči.

Byl zakoupen ve výzbrojně v Českých Budějovicích před oslavami hasičský prapor.Tento prapor nesl v čele průvodu p.K.Havelka.Dále byl zakoupen stan od……… pod kterým se prodávalo občerstvení a bude používán při podobných akcích.

 

Rok 2001 konalo se několik schůzí okrsku a výboru. Pořádali jsme maškarní ples prodali se všechny vstupenky masky měli vstup volný.Ples trval do ranních hodin.V tomto roce byli dva požáry u kterých naše jednotka zasahovala.Požár stohu slámy na „Žlabkách“u Bezděkova 31.března v 16 hodin. Stoh zapálili děti.Naše jednotka hlídala požářiště aby nedošlo k rozšíření požáru po strništi.Stoh se nechal shořet. Další požár se stal 27.dubna v 18:30 v Zelené vsi. Došlo k samovznícení podestýlky ve výběhu sousedícím s kravínem. V časným a pohotovým hašením místních občanu nedošlo k žádné škodě ZD Lukavec. Jednotka vyjela s CAS 25 Škoda 706 RTHP a AVIÍ.

   Okrsková soutěž se konala v Čáslavsku 20.května.Před soutěží hodně pršelo a louka byla hodně rozbahněná. Naše družstvo soutěžilo jako poslední a tím měli horší terén.Po zaběhnutí štafety se umisťují na prvním místě. Na tomto místě zústávají  i po útoku. Před útokem nám nešla nastartovat stříkačka ale povedlo se. Postoupili jsme na okresní soutěž. Okresní soutěž se koná v Červené Řečici 4.června kam odjíždíme ve složení Sviták F.ml, Kubec A.,Zamrzla Z., Pospíšil R.,Tvrdek R.,Mareš J.ml.,Smetana T.,Klimpelle J.,ml.,Havelka K.,řidič Mareš J st.,Sviták F st.a Klimpelle J.st.rozhodčí.Při příjezdu na místo soutěže zjišťujeme že z naší technikou nemáme šanci ale nakonec končíme na 11.místě z 23 drůžstev. Další soutěže se účastníme v Bejkovicích kde soutěžíme o Podblanický pohár.

Dne 7.srpna 2001  je náš sbor uveřejněn na jedné straně přílohy nazvané Lidé od Floriána Jihočeských deníku Bohemia-VYSOČINY

Jako každý rok CAS 25 Š 706 RTHP vyjíždí na technické pomoci obci,ZD Lukavec atd. kterých bylo letos 16 a najelo se 206 km.

 V letošním roce nás vyzval klub Monte Pacov Motosport o zajištění rychlostní zkoušky z Kateřinek do Kramolína dne 28. a 29. prosince.

Souhlasili jsme a zajišťovali tento závod.Dne 28.12 odjezd Avií v 15 hod příjezd v 23 hod. 29.12.odjezd v 7 hod příjezd v 16 hod. Zajišťovali jsme úsek Kateřinky-Vyklantice.Byli jsme pochváleni jezdci i pořadateli a vyzváni k další spolupráci.

 V listopadu byla vymalována klubovna v Hasičské zbrojnici.Malování provedl p.Šedivý s našimi členy. Byl zachován a obnoven hasičský znak na stěně klubovny.

 V roce 2001 byly zakoupeny nové vycházkové uniformy v počtu 5 ks. Ve  výzbrojně v Jihlavě. Také byl zakoupen „krtek“ nástavec na hadici C na čištění kanálu.Vše platilo DD Lukavec.

 Zemřel náš člen František Kubálek z Velké Vsi.Zemřel dlouholetý člen a velitel Josef Sekera. V našem sboru působil od roku 1973.Velitelem byl zvolen v roce 1989 a tuto funkci vykonával 12 roku. Za zemřelého Josefa Sekeru byl zvolen velitelem na výroční členské schůzi dne 7.12. Karel Havelka.

 Výroční členská schůze se konala na Areálu TJ STARTU LUKAVEC. Členu se dostavilo 40 a hosté také přišli.

  Od 1.1.2001 patříme pod kraj VYSOČINA s krajským městem Jihlava.Rozloha kraje 6924,6 km2,počet obyvatel 521212,v kraji je 730 obcí a 33 měst.Do kraje Vysočina patří 5 okresů:Havlíčkův Brod,Jihlava,Pelhřimov,Třebíč,Žďár nad Sázavou.

 Letos byla dostavěna nová základní škola,která byla napojena na dosavadní část. V této škole je postavena jídelna,tělocvična,družina takže děti nemusí nikam přecházet.Škola na náměstí zůstala opuštěna.

ROK 2002 Pořádáme každoroční maškarní ples dne 9.2.  od 20 hod v kulturním sále v Lukavci.Vstupné se vybíralo 60 Kč a prodali se pomalu všechny vstupenky. Cen do tomboli jsme sehnali velké množství.

Lístek v tombole se prodával za 5 Kč. Masek se dostavilo hojné množství. Ples se všem líbil a trval do ranních hodin.

Na jediný požár v roce vyjíždíme 14 dubna v 21:05 po svolání sirénou do Vyklantic s CAS 25 v počtu 8 hasičů. Byl nám vysílačkou nahlášen požár garáže rodiny……… Při sváření v garáži začalo hořet.V časným hašením místních hasičů byl při našém příjezdu požár lokalizován a tím nevznikla velká škoda na majetku.Na místo jsme přijeli jako první.Po nás se dostavil HZS Pacov,SDH Útěchovice.

 Náš sbor v roce 2002 zajišťoval tři konání závodu rallye Monte  Pacov  Motosport. První závod se konal v našem okrsku mezi obcemi Kateřinky(start) přes Vyklantice,Kramolín a končil v Křešině. Naše jednotka zajišťovala rychlostní zkoušku v počtu 22 hasičů.Druhý závod se konal dne 6.-7.9.startoval u Lipkova a končil v Buřenicích.Závod zajišťovalo 15 hasičů plus tří naši hasiči dělali vedoucí a zástupce rychlostní zkoušky Košetice-Senožaty.

Třetí závod startoval a končil v Jetřichovi. Zajišťovalo 5 našich hasičů.

  V letošním roce bylo zakoupeno několik vycházkových a pracovních stejnokrojů(PS2)  ve výzbrojně v Jihlavě.Dále byl zakoupen pákový rozdělovač,dvě svítilny několik půl spojekJednu fakturu v ceně 20 000 Kč platilo DD Lukavec.Zbývající fakturu platil OU Lukavec.Největší investici byla generální oprava Avie kterou prováděli naši členové v hasičské zbrojnici a na dílně DD Lukavec.

 Okrsková soutěž se konala 22.června v Zelené vsi od 13 hodin. Naše družstvo se umístilo na prvním místě. Obhájili první místo z minulého roku a postoupili na okresní soutěž. Na okresní soutěži  na stadionu v Pelhřimově se umisťují na dobrém místě.

 Další významnou akcí dne 23.-24.-25. srpna jsou oslavy 650 let založení obce Lukavec.

Na této akci dne 25.srpna při fotbalových utkáních na místním areálu zajišťujeme občerstvení a ukázku naší techniky. Výdělek z této akce byl doručen zástupci naší obce obci Lukavec u Lovosic.Tu to obec postihli letošní záplavy (srpen 2002) postihli 15% naší republiky. Nejvíc byli zatopeny města např.České Budějovice,Praha-staré město,Karlín,Holešovice atd.. V našem okolí voda zatopila část obce Hořepník  a prostory závodu Cerepa Červená Řečice. Další živelnou pohromou byl silný vítr  dne 26,27.listopadu kdy v našem okrese zasahovali hasiči v 58 případech na odstraňování škod způsobenými silným větrem.

Poslední akcí v tomto roce byla výroční členská schůze dne…….v 19 hod. na místním „ Areálu“ Dostavilo se 25 členu a 8 hostu. Přijel i za hasičský záchranný sbor kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov kpt.Václav Kubiska a za stanici Pacov por.Miloš Hovorka.Schůzi zahájil starosta František Sviták následoval projev velitele Karla Havelky o činnosti sboru v tomto roce. Následoval projev pokladníka p.Kaliny. Po schůzi následovalo občerstvení (guláš vařila kuchyně DDL.) a volná zábava s kapelou Lukavanka.

ROK 2003  První akcí v tomto roce byl jako obvykle maškarní ples.Konal se prvního března v Kulturním sále od 20 hodin. Hrála kapela Syntéza. Vstupné se vybíralo 70 korun a masky měli vstup volný. Masek se dostavilo hojné množství. Cen do tomboly se sehnalo 276 kusu. Tombola se prodávala 1 lístek za 5 Kč. Všem se ples líbil a sál byl zaplněn. Výdělek na plese a z předprodeje vstupenek 26 295 Kč náklady na hudbu a pronájem sálu  atd. 11901 Kč. Čistý výdělek činil 14 394 Kč.

Dále se naši členové sešli 7 března na pohřeb p.Smrčiny. Rozloučit se sním přišlo 20 členu našeho sborů.

První schůze okrsku se sešla dne 14.března v 19 hodin v hasičské zbrojnici aby shrnula minulý rok.

 V měsíci dubnu jsme byli požádání klubem Monte Pacov Motosport o zajištění závodu rallye dne 25. a 26. dubna. Souhlasili jsme a dne 25. dubna v 16 hodin odjíždíme s DA- Avii na zajištění rychlostní zkoušky(RZ) k Těchobuzkému  lomu. Jedná se o první část závodu a to noční etapu. Někteří naši členové zajišťují rychlostní zkoušku v Dobešově zde mají úkol vedoucí a zástupce RZ. Před koncem závodu se dozvídáme že hoří v DD Lukavec a ihned vyrážíme do Lukavce.Kde je už na zásahu CAS 25 Š 706 RTHP s 6 členy.Požár byl vyhlášen sirénou v 22:30.  Při dojezdu na vrátnici DD zjišťují že hoří hala dřevotřískové linky,brusné linky.Na místě jsou jen hasiči DD (CAS K 24) Odjíždíme za nimi a začínáme hasit střechu ale nedaří se. Všude je silné zakouření a to nám stěžuje zásah a to hasíme venku. Až po příjezdu dalších jednotek a odvětrání vnitřních prostor se dostáváme dovnitř. Hasiči kteří hasí střechu používají dýchací přístroje.Dále celou noc dovážíme vodu z Lukavce,protože je nedostatek vody. Rozvody na tento odběr nestačí, protože byl vypuštěn bazén v DD který se tento den čistil. Naše jednotka s Avií je určena k natažení dálkového vedení z Pivovarského rybníka. Z rybníku ve dřevoně natahuje dálkovou dopravu vody SDH podniku DD Lukavec a SDH Mezilesí. Naše stříkačka je jako první u Pivovarského rybníka  dále přijíždí na pomoc SDH Čáslavsko se stříkačkou,Košetice s Avii a Tatrou 815,Bratřice T 805 se stříkačkou,Černovice Tatra 148,CAS K 24 ,Červená Řečice  CAS 25 ,Pacov Tatra 148, , Mezilesí se stříkačkou,Onšov CAS K 24,Velká Chyška Avie,Útěchovice pod  Stražištěm se stříkačkou,Salačova Lhota se stříkačkou,Jetřichovec Avií.

 Z Hasičského záchranného sboru přijel:Pacov, CAS K 24,T 815 Pelhřimov T 815,T 813 plošina,Humpolec T 815,Jihlava Protiplyn,Havlíčku Brod plošina Avie-Daevo. Zjišťování příčin požáru z TÚPO a příslušníci z Generálního ředitelství HZS Praha.

 

Kolem 4 hod. se požár lokalizoval a kolem 6.hod začala likvidace požáru a některé jednotky se mohli vrátit na základnu. Naše jednotka pomáhá podnikovým a profesionálním jednotkám s dohašovacími pracemi. Z DD odjíždíme na základnu ve 14 hodin.Naše jednotka na tomto požáru měla 19 členu. Náš sbor dostal poděkování za pomáhání při hašení od předsedy družstva p.Majera. Foto při montáži nové střechy.

Na další požár jsme svoláváni sirénou dne 24.června na požár kravína v Lesné.Naše siréna nešla z Pelhřimova spustit a tím se naše jednotka neúčastní tohoto požáru.

Dne 25 května se v Pelhřimově konal  Celostátní festival hasičských dechových hudeb.Zde se naší členové též účastnily.Kromě hasičských hudeb zde naší členové viděli ukázku hasičské, zdravotnické,policejní techniky.

Další akcí sboru byla okrsková soutěž v Křešíně na louce u potoka dne…… v 13 hodin.Po zaběhnutí štafety se umisťujeme na 1 místě.Ale máme před sebou útok který zabíháme v dobrém čase ale o pouhou pul vteřinu končíme na druhém místě za družstvem Vyklantic.(třetí Mezilesí,čtvrtý Čáslavsko,pátý Křešín.

Na další soutěž jedeme na sraz Lukavců do Lukavce u Lovosic.Tomuto Lukavci jsme darovali peníze po záplavách v roce 2002. Na tuto akci jedeme autobusem se sportovci(fotbalisty) a starostou obce p.Pavlem Kubecem.Na tomto srazu se konají i utkání v kopané. Naše družstvo hasičů i fotbalistu končí na 3 místě. Hasiči soutěžili z vybavením místních hasičů běžel se pouze útok.Dostavilo se pět družstev.

 Dne 17.července vyjíždíme na požár lesa Homole nad lukaveckým vodojemem.Hořelo v lese p.Smrže.Požár nahlásila vychovatelka z dětského tábora u Černého rybníka když šla z dětmi do Lukavce zpozorovali kouř a při zpáteční cestě šli na ohnisko kouře  a zjistili požár lesa. Tento požár nahlásili na OU Lukavec. Jednalo se o pět ohnisek od sebe vzdálených cca 2 m.Požár naše jednotka spolu s HZS Pacov uhasila. Naše jednotka vyjela s CAS 25 Š 706 RTHP  a požářiště hlídala celou noc.

 Celý červenec,srpen,září je velké sucho a navážíme vodu, zaléváme obec.Obecní úřad  nám zakázal brát vodu z obecního rozvodu při zalévání atd. kvůli velkému suchu takže bereme vodu z rybníku. V měsíci srpnu je vyhlášen zákaz vstupu do lesa a pálení na celém území do odvolání.

Dne 8.srpna vyjíždíme s CAS 25 Š 706 RTHP na požár lesa mezi Bezděkovem a Dolní Lhotou.Jednalo se o požár o rozloze 20 m2. do příjezdu další jednotky SDH Košetice ( CAS 32 T 815 a DA – Avie) jsme měli požár pod kontrolou.Další jednotka přijela z Pacova,(CAS 32 T 148,815, CAS K 24 Liaz ) Požářiště hlídáme do druhého dne.

Další požár je nám nahlášen 10 srpna v 18:05. Jsme svoláni sirénou a z operačního střediska Pelhřimov nám nahlašují požár pole u Velké Vsi.

Ihned vyjíždíme na místo s CAS 25 Š 706 RTHP a DA- Avií 11 hasičů.Vyjíždí na pomoc hasiči z Pacova. Při  příjezdu zjišťujeme,že hoří pole za Velkou Vsí (za domem p .Kaizra). Při sbírání a odvozu slámy  z pole do kolny ve Velké Vsi začala hořet sláma se sběracím vozem.Při vjezdu do obce zpozorovala místní občanka požár a varovala řidiče p. Františka Holadu našeho člena. Ten vyjel z obce a zajel na pole po sklizené řepce a začal slámu vysýpat.Požár byl hašen a oborán.Takže nedošlo k velké škodě ZD Lukavec.

Dne 11 srpna vyjíždíme na požár pole u Týmové vsi s CAS 25 a Avií.Jednalo se o pole které vede od Týmové Vsi k silnici od Pacova (Šálkovně) a lesu(stražiště). Hořela velká část pole.Požářiště bylo ob oráno.Požár vznikl od pálení staré slámy p Maříkem v Týmové vsi.Naše jednotka hlídala požářiště celou noc.Zasahovali také hasiči z Pacova.

  V letošním roce 17 listopadu bylo provedeno cyklické školení nosičů dýchací techniky.

Dále jsme byli vyzváni klubem MONTE PACOV MOTOR SPORT o pomoc zajištění závodu rallye dne 19.-20.12 2003.Souhlasili jsme a někteří naší členové opět pomáhali při zajištění rallye  RZ Buřenice -Kateřinky,RZ Mlýn u Přáslavic-Mašovice.

Naše technika CAS 25 ŠKODA 706 celý rok vyjíždí na technické pomoci obci,požáry celkem bylo ujeto za tento rok 1850Km,Avie ujela 650 km.

 Dostali jsme peněžní dar od DD Lukavec v hodnotě 35 000 Kč. Za tyto peníze jsi pořizujeme nové přilby GALLET F1A v počtu 5 ks. Z naší pokladny se doplatilo 4711Kč protože přilby stály39711Kč. Naše dosavadní přilby PZ 3 jsou nevyhovující od roku 1998.

 Od obecního úřadu byl rozpočet 30 000Kč na rok. Za tyto peníze byli pořízeny nové hadice B-8 ks,C-4 ks,savice-4 ks,vývěva ke stříkačce atd. vše ve výzbrojně v Jihlavě.

 Peníze vydané z pokladny za rok 2003:Za dárkové koše naším členům při jubileu 2400 Kč ( 6 košů ).Příspěvky na soutěže 3200 Kč.Věnec na pohřeb p. Smrčiny 660 Kč. Nákup nových přileb    39711 Kč.

 Peníze vložené do pokladny : Z příspěvku za minulý rok 1500Kč.Výdělek z plesu 14388. Dar od DD Lukavec 35000 Kč.

   Výroční schůze se konala dne  .12. na „Areálu“ od 19 hodin. Členu se dostavilo … Za školu nás navštívila p.Benešová, za DDL předseda p.Majer,za ZD a Myslivecké združení Lukavec předseda p.Koubík,za HZS stanici Pacov   …Hovorka, za krizové řízení    Beneš,za OU Lukavec starosta p.Kubec,za  Zahrádkáře p.Zeman,za SDH Čáslavsko p.Smetana,za SDH Křešín p.Holeček a Dvořák, za klub Monte Pacov Motosport p.Gnojek. Schůzi zahájil starosta F.Sviták dále pokračoval proslovem velitel K.Havelka po kterém dostal slovo pokladník F.Kalina. Na závěr schůze v diskuzi se přihlásili o slovo naši hosté. Po schůzi následovalo občerstvéní (guláš s chlebem,pivo,limo atd.) a vyhrávala kapela……….. a začala volná zábava.

5994total visits,6visits today

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *