Zásahy 2017

 SEZNAM VÝJEZDŮ JSDH LUKAVEC rok 2017

č.v. datum čas událost místo
1 9.1.2017 13:04:43

14:40

„ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT“ „Z HLOUBKY“ – kráva ve studni 3m Novotinky 5 mezikrajská
2 9.1.2017 15:02:07

16:30

 „TECHNICKÁ POMOC“

Tlakování vodovodního řadu v ZD

Lukavec

Čechtická 297

3 15.1.2017 16:57:53

18:50

„TECHNICKÁ POMOC“ „ČERPÁNÍ VODY“ Havárie vodovodního řadu Lukavec

Čechtická

4 7.2.2017 10:04:09

10:48

 „TECHNICKÁ POMOC“ „ČERPÁNÍ VODY“

ucpaná kanalizace.

Lukavec

K Areálu 200

5 7.2.2017 10:46:55

11:34

  „TECHNICKÁ POMOC“ „ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ“

ucpaná kanalizace

Lukavec, náměstí Sv. Václava 67
6 8.2.2017 8:19:06

10:50

  „TECHNICKÁ POMOC“ „ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ“

Demolice staré školy

Lukavec

Námestí Sv. Václava

7 9.2.2017 8:38:06

13:49

 „TECHNICKÁ POMOC“ „ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ“

Demolice staré školy

Lukavec

Námestí Sv. Václava

8 16.2.2017  20:09:00

20:35

 „TECHNICKÁ POMOC“ „TRANSPORT PACIENTA“ Lukavec

Pražská 138

9 21.2.2017 12:44:41

13:45

  „TECHNICKÁ POMOC“ „ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ“

ucpaná kanalizace

Lukavec

V Chaloupkách 164

10 2.3.2017 14:23:05

14:58

  „TECHNICKÁ POMOC“ „ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK“ spadlý strom u hájenky na stražišti Lukavec –

Salačova Lhota

sil. č. 128

11 14.3.2017 13:44:55

14:40

  „TECHNICKÁ POMOC“ „ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ“

ucpaná kanalizace

Lukavec, náměstí Sv. Václava 298
12 15.3.2017 11:31:18

12:32

„TECHNICKÁ POMOC“ „ČERPÁNÍ VODY“

ucpaná kanalizace

Lukavec, náměstí Sv. Václava 298
13 25.3.2017 12:22:20

13:00

 „PLANÝ POPLACH“

požár – kouř ze zahrady

Lukavec

Pražská 56

14 29.3.2017 10:23:24

11:30

 „TECHNICKÁ POMOC“ „ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ

mytí komunikace v obci

Lukavec, náměstí Sv. Václava

č. sil 128

15 1.4.2017 14:03:34

15:14

  „POŽÁR“ „NÍZKÉ BUDOVY“

prověřovací cvičení

Staré Vyklantice 32  Cvičení
16 7.4.2017 16:16:47

17:58

 „TECHNICKÁ POMOC“ „ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ“  mytí komunikace v obci Lukavec Vyklantická

sil č. 1281

17 10.4.2017 10:44:55

16:00

 „TECHNICKÁ POMOC“ „ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ“

mytí komunikace v obci

Lukavec

sil č. 128

DD – ZD

18 13.4.2017 15:45:14

17:50

 „TECHNICKÁ POMOC“ „ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ“

mytí komunikace v obci

Velká Ves

sil. č. 1273

19 26.4.2017 13:31:32

14:13

 „TECHNICKÁ POMOC“ „ČERPÁNÍ VODY“  „čistírny odpadních vod, nádrže, vodojemy, studny“ silnice č. 128 stražiště – les

 

20 5.5.2017  18:49:37

19:27

Planý poplach“ „PLANÝ POPLACH“

požár . kouř z lesa pod Čáslavském sm Lukavec

Čáslavsko

– les

Planý poplach
21 14.5.2017  9:43:10

 

 „TECHNICKÁ POMOC“ „ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ“

mytí komunikace v obci

Lukavec

Za Parkem

22 20.5.2017 8:54:46

11:49

  „TECHNICKÁ POMOC“ „ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ“

ucpaná kanalizace

Lukavec, náměstí Sv. Václava 22
23 24.5.2017 14:35:03   „TECHNICKÁ POMOC“ „ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ“

mytí komunikace v podniku – ZD

Lukavec

Čechtická 298

24 24.5.2017 18:36:04  „TECHNICKÁ POMOC“ „ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ“

mytí komunikace č.1289

Mezilesí

sil. č. 1289

25 12.6.2017 20:18:01  „TECHNICKÁ POMOC“ „ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ“

ucpaná kanalizace

Lukavec Antonína Sovy 106
26 22.6.2017 15:52:04

16:55

  „TECHNICKÁ POMOC“ „ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK“

ucpaná kanalizace

Lukavec

náměstí Sv. Václava  22

27 27.6.2017 18:20

19:20

ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝ STAVŮ – LUKAVEC – VYKLANTICE – nakloněná větev do komunikace bránící provozu Lukavec– Vyklantice

silnice č. 1281

           výjezdy JSDH

1.7. – 31.12.2017

28 4.7.2017 8:02

9:02

TECHNICKÁ POMOC – OTEVŘENÍ UZAŘENÝCH PROSTOR Lukavec

U Pavlovce 336

 

29 5.7.2017 9:56

11:59

TECHNICKÁ POMOC – ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ZD LUKAVEC

–          KRAVÍN

Lukavec

Čechtická 297

30 10.8.2017 11:03

12:05

SPOLUPRÁCE SE SLOKAMI IZS

NA ŽÁDOST ZZS – OTEVŘENÍ BYTU

Lukavec

Antonína Sovy 97

HZS,ZZS,

PČR

31 17.8.2017 15:42

16:42

TECHNICKÁ POMOC –

Nakloněný strom do poloviny vozovky nad vrátnici DD

Lukavec – Týmova Ves 64
32 23.8.2017 10:09

12:10

TECHNICKÁ POMOC – likvidace obtížného hmyzu v 8 m Bezděkov 16
33 29.8.2017 15:09

16: 13

TECHNICKÁ POMOC – čištění a tlakovaní kanalizace, splašková voda ve sklepě Lukavec

Vilova 181

34 3.9.2017 7:29

8:30

SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS

–          Transport pacienta , přistávací plocha LZS

Lukavec

Za Parkem 208

ZZS
35 11.9.2017 16:09

17:15

TECHNICKÁ POMOC : Odstranění nebezpečného hmyzu – sršně Štědrovice

Rybník

Urban

36 19.9.2017 15:02

17:05

TECHNICKÁ POMOC

–          ČISTĚNÍ REZEROVÁRU

Rezervoár

Obce Mezilesí

37

 

 

30.9.2017 15:11

16:11

TECHNICKÁ POMOC

–          Vnikání do uzavřených prostor

Velká Ves HZS PAC
38

 

4.10.2017 9:40

13:00

TECHNICKÁ POMOC

–          ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

Lukavec

Za Parkem 208

39

 

 

29.10.2017 8:19 Padlý strom u obce Kopaniny – jednalo se o dva vzrostlé stromy ( mezi hájenkou a obcí)

Č. sil 150  Technika CAS 24

Kopaniny

Sil.č.150

40 29.10.2017 9:30:24

10:00

TECHNICKÁ POMOC

ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ

–          Čištění kanalizace

Lukavec

Antonína Sovy č.p. 69

41 29.10.2017 10:00:20

10:15

 

TECHNICKÁ POMOC

ODSTRANĚNÍ STROMU

Lukavec –Salačova Lhota

na silnici č. 128
42 29.10.2017 10:15:06

10:25

TECHNICKÁ POMOC

ODSTRANĚNÍ STROMU

Lukavec – Kateřinky

na silnici č. 1281 DA,CAS
43 29.10.2017 10:25:01

10:45

TECHNICKÁ POMOC

ODSTRANĚNÍ STROMU Kateřinky

na silnici č. 1282a

u p. Vošické

DA,CAS
44 29.10.2017 10:45:12

11:05

TECHNICKÁ POMOC

ODSTRANĚNÍ STROMU

Křešín – Čeněnice

na sil. č 11228 DA,CAS
45 29.10.2017 11:05:00

11:20

TECHNICKÁ POMOC

ODSTRANĚNÍ STROMU

Křešín -Blažnov

na silnici č. 11226 DA,CAS
46 29.10.2017 11:20:00

11:40

TECHNICKÁ POMOC

ODSTRANĚNÍ STROMU

Kramolín – Buřenice

na silnici č. 11226 Pád dalších stromu – zásah ukončen
47 29.10.2017 11:40:00

12:20

TECHNICKÁ POMOC

ODSTRANĚNÍ STROMU

Holýšov – Daměnice

na silnici č. 1288

u hranice kraje

DA
48 29.10.2017 11:40:00

12:20

TECHNICKÁ POMOC

ODSTRANĚNÍ STROMU

Čáslavsko – Kopaniny

na silnici č.150 CAS
49 29.10.2017 12:20:00

13:00

TECHNICKÁ POMOC

ODSTRANĚNÍ STROM

Mezilesí – Salačova Lhota

na silnici č. 1288 DA
50 29.10.2017 12:30:00

13:00

TECHNICKÁ POMOC

ODSTRANĚNÍ STROMU

Lukavec  u ZD

Silnice č. 128 CAS
51 29.10.2017 13:00:00

13:50

TECHNICKÁ POMOC

ODSTRANĚNÍ STROMU

Lukavec – Vyklantice – u Kateřinek

na sil č.  1281
52 29.10.2017 13:50:00

14:10

TECHNICKÁ POMOC

ODSTRANĚNÍ STROMU Lukavec –  Bezděkov

Na silnici č.1272
53 29.10.2017 14:10:00

14:50

TECHNICKÁ POMOC

ODSTRANĚNÍ STROMU

Křešín – Kramolín

na silnici č. 11226 Pád dalších stromu – zásah ukončen
54 29.10.2017 14:50:00

15:20

TECHNICKÁ POMOC

ODSTRANĚNÍ STROMU

Salačova Lhota – Lukavec

Silnice č. 128
55 29.10.2017 15:20:00

15:50

TECHNICKÁ POMOC

ODSTRANĚNÍ STROMU

Mohelnice – Křešín

na silnici č. 11227 CAS
56 29.10.2017 15:50:00

16:30

TECHNICKÁ POMOC ODSTRANĚNÍ STROMU

Křešín – Kramolín

na silnice č. 11226

 

CAS
57 29.10.2017 17:18:48 TECHNICKÁ POMOC

ODSTRANĚNÍ STROM

Týmova Ves –strom na stražišti

Silnice č. 128

Stražiště

CAS
58 30.10.2017 9:45:53 TECHNICKÁ POMOC

ODSTRANĚNÍ STROMU

Sil č. 128 Lukavec – Salačova Lhota

Strom přes vozovku

Sinice č.128

Stražiště

DA
59 30.10.2017 12:05:34 TECHNICKÁ POMOC ODSTRANĚNÍ STROMU

Pád stromu přes vozovku

Silnice u Jelenova
60 30.10.2017 16:02

17:10

TECHNICKÁ POMOC -ODSTRANĚNÍ STROMU

Tři nakloněné stromy hrozící pádem

Silnice č. 128

Stražiště

61. 15.10.2017 17:10

18:20

TECHNICKÁ POMOC –NOUZOVÁ DOPRAVA VODY ČÁSLAVSKO

ZD -PRASEČÁK

62 23.11.2017 13:06

14:20

TECHNICKÁ POMOC

ČISTĚNÍ KANALIZACE

(kravín)

ZD LUKAVEC

ČECHTICKÁ 297

 

63 29.11.2017 13:09

16:20

TECHNICKÁ POMOC – MYTÍ KOMUNIKACE BEZDĚKOV

NÁVES

 
64 6.12.2017 0:01

0:05

Technická pomoc – pomoc složkam IZS – pátraní po pohřešované osobě Lukavec

V Chaloupkách 196

HZS PAC

PČR

6 – JSDH

489total visits,1visits today