Zásahy 2016

 SEZNAM VÝJEZDŮ JSDH LUKAVEC rok 2016

Č. Datum a čas  Událost
1. 8.1. 10:52 Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka dle informace k požáru bagru za dřevonou. Jednotka jela kolem dřevony až dojela po cestě k lesu  směr Velká Ves. Zde hořel nakladač ZD Lukavec. Jednotka nasadila jeden proud C a vysokotlaký proud. Dále se na místo dostavila jednotka HZS PS Pacov, SDH Jetřichovec, SDH Pacov. Nakladač úplně shořel.
2. 12.1. 10:35 Na žádost spoluobčana p. Samce a po nahlášení na KOPIS vyjela jednotka do ulice K Areálu. Zde průzkumem zjištěna ucpaná kanalizace v č.p. 200 a splašková vody v šachtě a sklepních prostorách domu. Na odsátí splaškové vody nasazeno motorové čerpadlo HERON. Na pročištění kanalizace nasazen jeden proud C a armatura krtek. Voda odsáta,kanalizace pročištěna a jednotka předala místo majiteli. Po té se vrátila zpět na základnu. Na místě přítomen vodohospodář Městyse Lukavec a technické služby Městyse spolu s fekálem ZD Lukavec..
3. 5.2. 12:56 – 15:56 Na žádost spoluobčanů vyjela jednotka na čerpaní vody do bytovky č.p. 241 v ulici K Loutovci. Zde průzkumem zjištěna ucpaná kanalizace a zatopeny sklepní prostory splaškovou vodou. Po průzkumu nasazeno el. čerpalo Vilo a jeden proud C na odsátí splaškové vody. Poté nasazen jeden proud C s armaturou krtek na pročištění kanalizace. Po pročištění a natlakování kanalizace jednotka předala místo majiteli a vrátila se zpět na základnu.
4. 12.2.  13:06 – 16:00 Na žádost spoluobčanů vyjela jednotka na silnici č. 1288 mezi obci Mezilesí a Holýšov kde byla silně znečištěná vozovka v délce 1 km . Vozovka byla pod nánosem bahna a hrozilo zde dojití ke smyku vozidel. Po dobu zásahu zastavena a řízena doprava. Nasazeny dva proudy C. Na místě i nakladač a technika ZD Lukavec. Po umytí vozovky se jednotka vrátila zpět na základnu.
5. 1.3.  16:03 – 19:00 Na žádost majitelky Petry Svobodové a po nahlášení na KOPIS vyjela jednotka na čištění kanalizace v rodinném domě kde ve sklepních prostorách stála splašková voda. Na odsátí splaškové vody použito el. kalové čerpadlo Vilo . Po odsátí vody nasazen jeden proud C s armaturou krtek . Kanalizace se nepovedla pročistit ani natlakovat. Po dohodě s majitelkou a starostou ,vodohospodářem Městyse Lukavec domluveno kanalizaci nechat zmonitorovat kamerou a případně odkopat. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
6. 22.3. 10:45 – 16:43  Na žádost starosty Městyse a po nahlášení na KOPIS vyjela jednotka na mytí silně znečištěných komunikací v ulici Antonína Sovy a Čechtická – silnice č. 128. Během zásahu řídila dopravu  a nasadila dva proudy C a ženijní vybavení.
7. 18.4.  14:27 – 16:18 Na žádost spoluobčana p. Svatka Stanislava vyjela jednotka do ulice Za Parkem v Lukavci. Zde v rodinném domě nalezena uspaná kanalizace a zatopený suterén domu splaškovou vodou. Na odsátí splaškové vody nasazen el. čerpadlo Vilo. Na pročištění kanalizace nasazen jeden proud C a armatura krtek. Voda odsáta,kanalizace pročištěna a jednotka předala místo majiteli. Po té se vrátila zpět na základnu. Na místě přítomen vodohospodář Městyse Lukavec a technické služby Městyse Lukavec.
8. 12.5. 8:29 – 10:59 Na žádost spoluobčana p. Samce a po nahlášení na KOPIS vyjela jednotka do ulice K Areálu. Zde průzkumem zjištěna ucpaná kanalizace v č.p. 200 a splašková vody v šachtě a sklepních prostorách domu. Na odsátí splaškové vody nasazeno motorové čerpadlo HERON. Na pročištění kanalizace nasazen jeden proud C a armatura krtek. Voda odsáta,kanalizace pročištěna a jednotka předala místo majiteli. Po té se vrátila zpět na základnu. Na místě přítomen vodohospodář Městyse Lukavec a technické služby Městyse spolu s fekálem ZD Lukavec..
9. 13.5. 11.09  –  11:49 Na žádost spoluobčana p. Štěpánka a po nahlášení na KOPIS vyjela jednotka do Bezděkova č.p.4. Zde průzkumem zjištěna ucpaná kanalizace a splašková vody v šachtě a sklepních prostorách domu. Na odsátí splaškové vody nasazeno motorové čerpadlo HERON. Na pročištění kanalizace nasazen jeden proud C a armatura krtek. Voda odsáta,kanalizace pročištěna a jednotka předala místo majiteli. Po té se vrátila zpět na základnu. Na místě přítomen vodohospodář Městyse Lukavec.
10. 16.5. 10:59 – 11:48 Na žádost paní Vančurové a po nahlášení na KOPIS jela jednotka v Lukavci do k rodinnému domu pí. Vančurové kam dovezla vodu. Poté se vrátila zpět na základnu.
11. 16.5. 11:48 – 13:17 Na žádost spoluobčana Jaroslava Humeše a po nahlášení na KOPIS vyjela jednotka do ulice Antonína Sovy č.p. 11 kde průzkumem zjistila ucpanou kanalizaci a zatopené sklepní prostory. Po průzkumu nasazeno el. čerpadlo Vilo a nasazen jeden proud C s armaturou krtek. Po odsátí splaškové vody a po pročištění prostor předán majiteli a jednotka se vrátila zpět na základnu.
12. 25.5.13:59 – 15:14 Na žádost spoluobčana p. Humeše Jaroslava a po nahlášení na KOPIS vyjela jednotka do ulice Antonína Sovy č.p.11. Zde průzkumem zjištěna ucpaná kanalizace a splašková vody v šachtě a sklepních prostorách domu. Na odsátí splaškové vody nasazeno motorové čerpadlo HERON. Na pročištění kanalizace nasazen jeden proud C a armatura krtek. Voda odsáta,kanalizace pročištěna a jednotka předala místo majiteli. Po té se vrátila zpět na základnu. Na místě přítomen vodohospodář Městyse Lukavec.
13. 26.5. 13:21 – 14:30  Spolupráce se složkami IZS – úraz v lese nad Bezděkovem směr Velká Ves ohlášená v 13:21h . Výjezd 13:29 s  CAS 24.

Po příjezdu na místo  13:37 h jednotka zjistila že se na místě již nachazí záchranná služba a na místo se nejde dostat s technikou. Členové jednotky jsou na místo pěšky. Na místo události přiléta vrtulník ZZS a přijíždí HZS PS Pacov. Na místě události byl zraněn lesní dělník. Po zajištění zdravotního stavu záchrannou službou s naší spoluprací ho hasiči transportovali 1km na silnici spojující Horní Lhotu a  Slavětín kam přelétl vrtulník kryštof 12.

14. 30.5. 12:02 – 15:07 Na žádost p. Šípa a po nahlášení na KOPIS vyjela jednotka na dovoz vody – Čeněnice 15. Po příjezdu na místo
jednotka průzkumem zjistila, že se jedná o dovoz vody do bazénu. Po dohodě s majitelem, jednotka provedla dovoz 3
cisteren. Poté jednotka místo předala majiteli a vrátila se zpět na základnu.
15. 14.6. 17:48 – 18:23 Na žádost uživatele a po nahlášení na KOPIS vyjela jednotka na TP do ul. Vyklantická, Lukavec. Po příjezdu na místo jednotka průzkumem zjistila, že se jedná o hromadu odpadu, která je potřeba z preventivních důvodů prolít. Jednotka
informovala místostarostu Městyse. A na prolití použila 1 x vysokotlaké vedení. Po prolití odpadu a předání uživateli se
jednotka vrátila zpět na základnu.
16. 5.7. 16:58 – 18:24 požár lesa u hájenky v kopaninách  hoří tráva a stromy. Jednotce poplach  ohlášen v 16:58h výjezd s CAS 24 v 17:04h Příjezd na místo události 17:11h. Po příjezdu na místo události zjištěn požár travního a lesního porostu o rozloze 50 x7 m. Již při jízdě k zásahu začal být poruchový vzduchový systém a při natažení proudu C se nepovedlo způstit vodu z vozidla – vzduchová soustava nefunkční. Ihned použita varianta kdy na vozidlo dáno čerpadlo Heron a voda vysávána z cisterny v horní části. Dále se na místo v 17:22h dostavila jednotka HZS PS Pacov s jedním vozidlem CAS32 T815. Dále JSDH Čáslavsko které přijelo z vlastního rozhodnutí pomoci. Velmi pohotovým způsobem zasahujících členu se povedlo dostat vodu k požáru a tím nevznikla velká škoda.  V tomto případě nezafungovala mezikrajská pomoc kdy by během chvíle po našém příjezdu přijela jednotka z Čechtic.
17. 21.8. 13:11 – 14:00 Na žádost zástupců Základní školy a po nahlášení na KOPIS jsme vyjeli s CAS24 Liaz k Základní škole v Lukavci. Zde žáky na letním táboře ohrožoval bodavý hmyz který se nacházel na jedním ze vstupu do Základní školy ve výšce cca 6metrů. Po průzkumu jsme nasadily vysavač na bodavý hmyz ,ochranné pomůcky proti bodavému hmyzu a žebřík. Hmyz odsát pomocí vysavače a nasazeny i incitní spreje. Po likvidaci hmyzu – vos jsme předali místo majiteli objektu a vrátili se zpět na základnu.
18. 8.9. 19:14 – 20:30 Na žádost zástupce DD Lukavec a po nahlášení na KOPIS vyjela jednotka na odstranění sršního roje . Na místě průzkumem zjištěn sršní roj na místních šatnách kde ohrožoval zaměstnance. Za použití ženijního vybavení, kombinézy a vysavače roj odstraněn. Použity i inicidní spreje.  Po odstranění roje se jednotka vrátila zpět na základnu.
19. 3.10. 16:26 – 17:08 Na žádost starosty Městyse a předsedy ZD Lukavec , kteří řešili špatné dodávky pitné vody z vodovodního řadu Lukavec. Důvodem poklesu hladiny ve vodovodním řadu došlo k zavzdušnění potrubí. Jednotka provedla natlakování vodovodního řadu a tím zprovoznění dodávek pitné vody. / Tlakování s doprava pitné vody do řadu. Po provedení natlakování řadu a předaní majiteli – předsedovi ZD se jednotka vrátila zpět na základnu.
20. 7.10. 15:26 – 17:08 Na žádost předsedy ZD Lukavec a po nahlášení na KOPIS vyjela jednotka do areálu ZD Lukavec na čištění místní komunikace. Průzkumem na místě zjištěna silně znečištěná komunikace, Na čištění nasazeny dva proudy C a asanační lišta na vozidle CAS. Dále ženijní vybavení. Po umytí a uklizení vozovky a předáni majiteli se jednotka vrátila zpět na základnu.
21. 19.10 16:47 – 18:39 Na žádost občanu z obce Mezilesí a po nahlášení na KOPIS vyjela jednotka na čištění silně znečištěné silnice č. 1289. Průzkumem zjištěna silně znečištěná komunikace v délce 1 km. Jednotka nasadila na umytí vozovky dva proudy C a ženijní vybavení. Po celou dobu řízená doprava v místa události. Po odstranění bahna z vozovky kde hrozil smyk se jednotka vrátila zpět na základnu .
22. 9.11. 13:06  – 14:27 Na žádost starosty Městyse a po nahlášení na KOPIS vyjela jednotka do ulice Čechtická v Lukavci na komunikaci č.128. Zde průzkumem zjištěny ucpané kanalizační vpustě a na komunikaci stojící voda. Na místě nasazen jeden proud C a kanalizační vpustě pomoci proudu C a armatury krtek pročištěny. Dále nasazeno ženijní vybavení. V místě události řízena kyvadlově doprava po celou dobu zásahu. Na místě starosta Městyse a vodohospodář Městyse Lukavec. Po pročištění kanalizačních vpustí a odtečení vody se jednotka vrátila zpět na základnu.
23. 9.11. 14:27 – 15:50 Na žádost starosty obce Čáslavsko a po nahlášení na KOPIS vyjela jednotka do obce Čáslavsko kde byla průzkumem zjištěna ucpaná kanalizace mezi kanalizačními vpustěmi u komunikace č. 128. Jednotka nasadila jeden proud C s armaturou krtek a provedla pročištění ucpané kanalizace. Jednotka dále použila ženijní vybavení na odházení naplaveného bahna z kanalizačních vpustí. Po celou dobu zásahu řízena doprava v místě události. Po pročištění kanalizace se jednotka vrátila zpět na základnu.
24. 20.11. 8:46 – 10:07 Na žádost zástupce ZD Lukavec a po nahlášení na KOPIS vyjela jednotka do objektu ZD Lukavec kde v dojírně ZD byl ucpaný kanál a voda stála v prostorech dojírny. Po provedeném průzkumu nasazen jeden proud C s armaturou krtek a kanalizace pročištěna a voda odtekla. Po předaní místa zástupci ZD Lukavec se jednotka vrátila zpět na základnu.
25. 22.11.16:01 – 17:17 Na žádost občanů obce Zelená Ves a po nahlášení na KOPIS vyjela jednotka na čištění silně znečištěné silnice č. 1289 mezi obce Zelená Ves a Mezilesi. Zde průzkume zjištěna znečištěná silnice v délce 200m. Po průzkumu nasazeny dva proudy C a ženijní vybavení . Po celou dobu zásahu řízena doprava. Po vyčištění silnice se jednotka vrátila zpět na základnu.
26. 26.11. 10:45 –  13:02 Na žádost předsedy TJ Start Lukavec a po nahlášení na KOPIS vyjela jednotka do obce Křešín k místnímu lyžařskému vleku. Zde průzkumem zjištěna silně znečištěná nádrž na vodu. Voda odčerpána a nádrž vyčištěna.Po vyčištění nádrže jedním proudem C a za použití ženijního vybavení se jednotka vrátila zpět na základnu.
27. 5.12.10:36 – 12:00 Na žádost spoluobčana p. Samce a po nahlášení na KOPIS vyjela jednotka do ulice K Areálu. Zde průzkumem zjištěna ucpaná kanalizace v č.p. 200 a splašková vody v šachtě a sklepních prostorách domu. Na odsátí splaškové vody nasazeno motorové čerpadlo HERON. Na pročištění kanalizace nasazen jeden proud C a armatura krtek. Voda odsáta,kanalizace pročištěna a jednotka předala místo majiteli. Po té se vrátila zpět na základnu. Na místě přítomen vodohospodář Městyse Lukavec a technické služby Městyse spolu s fekálem ZD Lukavec..
28. 15.12. 14:14 – 14:44 Na žádost spoluobčanů z obce Zelená Ves a po nahlášení na KOPIS vyjela jednotka na místní silnici mezi Městys Lukavec a obec Zelená Ves. Zde průzkumem zjištěn spadlý strom zasahující do jedné poloviny vozovky. Po průzkumu nasazena JMP a strom rozřezán , odklizen mimo silnici. Dále použito ženijní vybavení a po celou dobu zásahu řízena doprava. Po odstranění překážky a úklidu silnice se jednotka vrátila zpět na základnu.
29. 16.12. 8:07 – 9:49 Po vyhlašení poplachu jednotce vyjela jednotka  s CAS 24 v 8:16h na požár stodoly do obce Staré Práchňany. Na místě v 8:21 h zjištěn požár stodoly o rozměrech 20x40m a již na místě HZS PS Vlašim  Nasadila dýchací techniku a použila na hašení 1x proud C a poté byla v průběhu hašení doplňována vodou z ostatních CAS. Po ukončení zásahu a po dohodě z VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.
30.

481total visits,1visits today